Bussum in de jaren 60

De jeugdcultuur
In de jaren 60 ontwikkelde de maatschappij zich op velerlei gebied, ook de wereld van de jeugd.
Nog braaf en gehoorzaam in de jaren 50 maar brutaal in de jaren daarna. Dit allemaal onder meer onder invloed van muziek. De opkomst van de Rock & Roll in Amerika via Engeland naar Nederland had grote invloed op het gedrag van de jeugd. Kleding, haardracht en muzieksmaak ontwikkelde zich snel. Zo ontstonden er jeugdgroepen. De provo’s en de nozems hadden lang haar, wat ook wel te zien was bij de artistiekelingen en kikkers. De kleding van de provo’s moest goedkoop zijn en zichtbaar versleten. Zelfgemaakte spullen en spijkergoed voldeden aan de eisen De meisje hadden vaak lang sluik haar met een pony of met een scheiding opzij. De meisjes gebruikten geen of heel weinig make-up. De kleding bij de meisjes vaak mini, anderen kozen weer voor de versleten, nonchalante dumpkleding.


Bussumse jeugd

Protestgroepen in het land zoals de Ban de Bom inspireerde de jeugd om gematigd in het verzet te komen door zich te willen onderscheiden van de volwassen in uiterlijk en dagelijks gedrag. Ze wilden eigenlijk opvallen voor de anderen, ze wilden 'gezien’ worden. Ze wilden niet altijd braaf thuis zitten bij hun ouders, maar lol maken met vrienden. En voor de gezelligheid ergens heen. Het gaf hun ook een kick om dingen uit te proberen, zoals drugs en drank.


In de jaren 60 reed je nog met je brommer door de Nassaulaan

De platen kocht je bij Radio Velt of bij King Peter

Het uitgaansleven
Het uitgaansleven voor de jeugd in Bussum was in de begin van de jaren 60 beperkt. Horeca gelegenheden met  biljart mogelijkheden zoals  o.a. café Margriet , café Spoorzicht en café 't Brinkie waren de eerste gelegenheden waar de Bussumse jeugd elkaar konden ontmoeten. Vooral café Prinses Margriet fungeerde als  ontmoetingsplek voor de jeugd op de vrijdag avond. 

Café Prinses Margriet

De bovenzaal van Margriet werd vaak gebruikt voor feesten en partijen. Ook vierde de Bussumse jeugd daar de verjaardags- en trouwfeesten.


Café 't Brinkie aan de Brinklaan

Live muziek
Ook waren er diverse locaties in Bussum waar live muziek te horen was, zoals het gebouw Eltheto, Het Trefpunt, de Jeugdkapel, Cita Nuova en Concordia.


Jeugdkapel Meerweg

 


Cita Nuova Ceintuurbaan


Concordia Graaf Wichmanlaan

Bandjes uit Bussum
Bussum bleek een muzikaal dorp te zijn. Een groot aantal bandjes repeteerden in en rond Bussum op zolders, kelders, scholen, huiskamers, garages en traden op in Bussum en directe omgeving.

                                  Names & Faces                                                              Les Clochards

Blues Set in het Trefpunt

Blues Set in de Godelindeschool

The Sounds in de Jeugdkapel

 

                         Made in Holland                                                              Reflexion


Buurtcentrum De Engh
In dit grote gebouw aan de Nijverheidswerf werden allerlei muziekmiddagen en -avonden gehouden


De Engh


De grote zaal van De Engh...'t Smurf elke zondagmiddag