Uit 't Smurfkrantje (1)

Beatclub ’t Smurf gaf ook periodiek een Smurfkrant uit. Enthousiaste redactieleden vulde de krant met verhalen, puzzels, gedichten, informatie over bands die kwamen optreden, programmering, advertenties etc. Dit alles om de betrokkenheid van de smurfleden te vergroten. Maar ook duidelijk voor eigen plezier!
De krant wisselde regelmatig van naam. Enkele exemplaren zijn bewaard gebleven. Sommige gedeeltes zijn overgetypt andere delen gescanned. Enig restauratie werk was soms noodzakelijk om het authentieke document leesbaar te maken. Foto’s zijn tbv de website toegevoegd.

Hieronder een keuze uit de layout van 3 jaargangen smurfkranten.

1ste jaargang no 1.
Uit ‘t smurfbulletin medio aug/sept 1966

voorkant krant 1


’t smurfbulletin

redactie……………  Lobina Hagen
   Egbert Lagerwey
   Huib Michaelis
   Hans Sallé
   Bart Winter
adres readactie……  beatclub ’t Smurf
   Meyerkamplaan 1
   Bussum
artistiek medewerker  Liek Bouma
adres bestuur  beatclub ’t Smurf
   Lindelaan 4
   Bussum
   tel: 02959 – 30664

Voorwoord

Beste Smurfers, Hier dan voor de eerste keer ’t Smurfbulletin. Een maandblad ten behoeve van alle smurfleden die we in het vervolg smurfers zullen noemen. Alle smurfers zijn aangesloten bij de nieuwe beatklub ’t Smurf, centrum de Engh, Bussum. Ons smurfbulletin zal jullie up to date houden van alles wat er in ’t Smurf te smurfen valt. Het programma van de beginmaand oktober vind je verderop in dit blad. Hoewel wij de wensen van ons publiek nog niet kennen, durven we toch te zeggen dat de klub blitz wordt. Wij hopen van harte dat u allen uw smurfje er toe zult bijdrage om “de sfeer” op de avonden te scheppen en te bewaren.
In het begin zullen wij fouten maken in de organisatie waardoor misschien enkele smurfers zich op hun teentjes getrapt zullen voelen.
Wij rekenen er op dat u ons dat niet kwalijk zult nemen.
Voordat er smurfers naar ons toekomen om te vragen, waarom de zaal zo ongezellig is, kunnen we als antwoord geven dat er aan gewerkt wordt. Wij verwachten dat deze voorlopige tekortkomingen de gezellige en regelmatig bezochte avonden/middagen niet in de weg zal staan.

Het bestuur

Tee Set
PROGRAMMA
--------------------

2 oktober zondagmiddag 2.15-4.45u.TEE SET...entree f 3.--

8 oktober zaterdagavond 7.30-11.45.THE SOFTS...entree f 2.50

16 oktober zondagmiddag 2.15-4.15u.OUTSIDERS...entree f 3.50

21 oktober vrijdagavond 7.30-11.45u.GROEP 1850...entree f 3.—

30 oktober zondagmiddag 2.15-4.45u.FIGHTING CATS.entree f 3.—
Liefde
------

wij
tussen
wegen
van
zaligheid
teer
spelend

            e gbert
------
publiek in de zaal
KONTROVERSIE
-----------------------

Niet zo heel lang geleden maakte een groep jongelui gehuld in versierde dozen reclame voor de nieuwe beatsoos. Met vergunning van de burgemeester op zak sjouwde ze door heel Bussum. Om even op adem te komen hield de groep halt bij een bekend café op de Brediusweg, dat zeer populair is bij de Bussumse jeugd. Een in het zwart gekleed persoon die bij de zak hoorde zei, als was hij Napoleon zelf, dat er aan ons niet geschonken werd. Kwijlend van voldaanheid stevende de heer naar binnen om deze heldendaad aan zijn collega’s op grootse wijze te vertellen.
Met deze stunt maakt dit café zich beslist niet populairder vooral daar veelstamgasten lid van ’t Smurf zijn, maar ja,……dat zullen ze wel niet beseft hebben. Zij beweerden dat wij de naam van hun café naar beneden haalden, Denken geboden. Het rijexamenpaleis zal voorlopig nog wel weelderig voorttieren.

UPSIDE-DOWN

  


INTERVIEW

- Hallo daar, mag ik je wat vragen ?
- Hey, wat mot je
- Heb je al gehoord van ’t Smurf
- Et wat??
- ’t Smurf!
- Man lao me nie lache , wa’s dat?
- Dat is die nieuwe beatclub in Bussum
- Ach ja natuurlijk, nou weet ik et, ze liepe die zaterdag in die dozen, je weet wel die sendwitsj dinges.
- Juist ja, heb je je ook al opgegeven als lid?
- Ja wat dacht je dan, ben der woensdagavond meteen hingegaon, op de plof hoor. En ze zeggen dat de Outsiders komen, da’s jofel joh. Ik weet allen niet hoe ze dat betale, maar ik kom der mooi met me meissie.
- Okay. Nou dan zie ik jullie nog wel in de Engh. Gegroet!
- Ja de groeten


Eendagsvlieg

Als de zon kwam jij op
Stralend lachen, en jij gaf mij vreugde
Duister als de nacht ging jij onder
En geen woord zelfs dat ik niet deugde

Bart winter